Vårt motto har gjennom mange år vært: Når trykksaker haster !!